Czytelnia / Bernadetta Kuczera-Chachulska

Bernadetta Kuczera-Chachulska – poetka, profesor nauk humanistycznych, związana jest z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Inicjatorka i redaktor naczelna czasopisma „Colloquia Litteraria”, jest także inicjatorką serii „Zeszyty Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej” oraz „Problemy Romantyzmu”. Organizatorka cyklu konferencji naukowych Colloquia romantyczne. W latach 1993–2008 pełniła funkcję sekretarza naukowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Redaktorka serii „Biblioteka Poezji Polskiej” oraz współredaktorka serii „Poetycka/bielany”. Interesuje się literaturą polskiego romantyzmu, poezją XIX i XX wieku, aksjologią, estetyką literacką oraz teorią literatury. Uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004).

Twórczość:

Poezja:

 • Aneks, 2005
 • Gałązka z Dukli, 2009
 • Fragmenty, 2009
 • Hiob i inne figury, 2013
 • Jeszcze bardziej na pewno, 2015
 • Jeszcze bardziej od nowa, 2018
 • Széttördelt egység, 2019
 • Miniatury liryczne, 2020

Monografie naukowe:

 • „Czas siły-zupełnej”. O kategorii wysiłku w poezji Norwida, 1998
 • Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku, 2002
 • Norwida „przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza estetyki i genologii, 2009
 • Z estetyki nieskończoności. Szkice o poezji (nie tylko) XX wieku, 2012
 • Procent od kontemplacji. Marian Maciejewski i inne szkice o metodzie, 2016

Źródła internetowe:

http://wpek.pl/osoby,1,10837,Bernadetta_Kuczera-Chachulska.html?locale=pl_PL

https://terytoria.com.pl/10694-kuczera-chachulskabernadetta

https://wnh.uksw.edu.pl/node/242

Czytaj więcejzwiń
Loading...