Czytelnia / Ewa Wąchocka

Prrof. dr hab. Ewa Wąchocka – kulturoznawczyni i teatrolożka, profesor w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się dramatem i teatrem XX i XXI wieku, teorią dramatu, zwłaszcza ewolucją form we współczesnej dramaturgii w perspektywie psychoanalitycznej i kulturowej, antropologią widowisk oraz praktykami performatywnymi.

Autorka książek: Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza (1992), Współczesne metody badań teatralnych (2003) oraz Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie (2005); współautorka monografii Intymne – prywatne – publiczne (2015). W 2016 roku ukazał się wybór dramatów Władysława Terleckiego (Krótka noc. Dramaty) poprzedzony jej wstępem.

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

  • Publikacje w seriach: Kwartalnik „Nowy Napis”, Biblioteka Pana Cogito, Biblioteka Krytyki Literackiej, Nowa Krytyka i Esej
Loading...