Czytelnia / Henryk Bereza

Henryk Mieczysław Bereza (ur. 28 października 1926 roku w Miedniewicach, zm. 21 czerwca 2012 roku w Warszawie) – krytyk literacki, eseista oraz redaktor miesięcznika „Twórczość”.

Uczył się w szkole w Skierniewicach. W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety. Po wyzwoleniu był uczniem skierniewickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa. Od 1947 roku studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył z tytułem magistra. W czasie II wojny światowej (w latach 1943–1944) był żołnierzem Armii Krajowej. Kilka lat po wojnie, z pomocą Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, zadebiutował w prasie literackiej. Przez ponad pięćdziesiąt lat był redaktorem miesięcznika „Twórczość”, gdzie kierował działem krytyki, a następnie prozy i był zastępcą redaktora naczelnego. Od końca lat 70. XX wieku do 2005 roku prowadził tamże autorską rubrykę pt. Czytane w maszynopisie. Przez dwa lata pełnił funkcję przewodniczącego jury Nagrody Literackiej Nike. 

Odznaczenia i nagrody:

Nagroda imienia Stanisława Piętaka za całokształt twórczości, 1973

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1974

Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki, 1983

Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta za twórczość całego życia, 2010

Twórczość:

Sztuka czytania, 1966

Doświadczenia: Z lektur prozy obcej, 1967

Prozaiczne początki, 1971

Związki naturalne, 1972

Związki naturalne: szkice literackie, 1978

Proza z importu: szkice literackie, 1979

Taki układ, 1981

Bieg rzeczy: szkice literackie, 1982

Sposób myślenia: tom 1 – O prozie polskiej, 1989

Pryncypia. O łasce literatury, 1993

Obroty. Szkice literackie, 1996

Oniriada. Zapisy z lat 1976–1996, 1997

Epistoły, 1998

Miary. 99 trójwierszy, 2003

 ...Wypiski..., 2006

Końcówki. Henryk Bereza mówi, 2010 (z Piotrem Czerniawskim i Adamem Wiedemannem)

Względy, 2010

Zgłoski, 2011

Zgrzyty, 2014

Alfabetyczność. Teksty o literaturze i życiu, 2018

Wypiski ostatnie. 2004–2012, 2020 (tom 1 i 2)

Źródła internetowe:

Bereza Henryk - Wydawnictwo FORMA (wforma.eu)

Henryk Bereza – Wikipedia, wolna encyklopedia

Czytaj więcej