Czytelnia / Janusz Ryszkowski

Janusz Ryszkowski (ur. 30 października 1955 w Opaleniu) – poeta, krytyk literacki, dziennikarz, redaktor i regionalista. Ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (1979). Debiutował wierszami w miesięczniku „Nowy Wyraz” (1975) oraz, jako krytyk, w „Nowych Książkach” (1978). Podczas studiów związany ze środowiskiem młodoliterackim Olsztyna (Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy, Koło Młodych przy Związku Literatów Polskich). Odbył staż dziennikarski w tygodniku „Panorama Północy” (1979). W tymże roku nakładem WSP ukazał się jego arkusz poetycki „Stan podgorączkowy” z przedmową dra Andrzeja Staniszewskiego. Za tomik pod tym samym tytułem otrzymał w 1985 roku otrzymał nagrodę im. Kazimierzy Iłłakowiczówny za najlepszą debiutancką książkę poetycką roku. 

Po odbyciu rocznej służby wojskowej (1980) podjął pracę jako polonista w Szkole Podstawowej w Gościszewie (gm. Sztum). W latach 1984-2008 pracował w redakcjach  „Wiadomości Elbląskich”, „Wieczoru Wybrzeża” i „Dziennika Bałtyckiego”. Od 2010 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum na stanowisku ds. informacyjno-prasowych. 

W latach 90. przewodniczył Klubowi Literackiemu Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, współredagował elbląski  kwartalnik „TygiEl” (Elbląg), a od 2010 roku kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla i Żuław „Prowincja”. Od 1992 roku jako juror części literackiej uczestniczy w Ogólnopolskim i Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej, organizowanym przez sztumski Zakład Karny i Sztumskie Centrum Kultury. Redaktor tomików wierszy i prozy (m.in. Andrzeja Grzyba, Andrzeja Lipniewskiego, Jerzego Kosacza, Alfreda Kohna, Anny Peplińskiej, Jana Majewskiego) oraz opracowań regionalnych. 

Wybrane publikacje

Poezje:

Stan podgorączkowy (arkusz), wstęp: A. Staniszewski, Olsztyn 1979

Wiersze (arkusz), Elbląg 1983

Stan podgorączkowy, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1984 

Prywatne śledztwo. Płatny romans, Elbląg 1992

Do snu nie przemycisz domowych zapachów, Sztum 2001  

Stacja przedostatnia, Sopot 2014 

Regionalistyka:

Requiem dla hrabiego, Sztum 1997

W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolli, Żeromski, Wańkowicz, Sztum 2010

Morawscy. Pięć pokoleń i pół. Patchwork historyczno-literacki z Powiśla i Kociewia, Pelplin 2014 

Inne:

Elbląg literacki [wspólnie z R. Tomczykiem], Elbląg 2000 

Źródła internetowe:

Leksykon Kultury Warmii i Mazur – Janusz Ryszkowski

Wikipedia, wolna encyklopedia – Janusz Ryszkowski

Czytaj więcejzwiń
Loading...