Czytelnia / Joanna Kosturek

Joanna Kosturek – doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji w czasopismach: „Ruch Literacki”, „Konteksty Kultury”, „Świat i Słowo”, „Archiwum Emigracji” oraz w książkach: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta (2010), Etapy Józefa Wittlina (2014), Poetyckie prowincje i peryferie. Jerzy Harasymowicz i inni (2014).

Źródła internetowe:

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/obrazy-boga-w-literaturze-polskiej-xx-i-xxi-wieku%2C227.html

Czytaj więcej

Twórczość