Czytelnia / Józefina Inesa Piątkowska

Józefina Inesa Piątkowska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawczyni i tłumaczka. Naukowo zajmuje się badaniem tekstu poetyckiego z punktu widzenia językoznawstwa pragmatycznego oraz teorią przekładu. Jest autorką książki Поэтика суггестии в лирике Марины Цветаевой (Poetyka sugestii w liryce Mariny Cwietajewej, 2013). Jej eseje oraz przekłady poezji rosyjskiej były publikowane między innymi w „Gazecie Wyborczej” oraz „Więzi”. Prowadzi działy poświęcone poezji w czasopismach „Czas Literatury” oraz „Presto”.

Czytaj więcej