Czytelnia / Kazimierz Świegocki

Poeta, eseista, historyk literatury i kultury, filozof. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się na Wydziale Polonistyki UW w 1986 roku, a habilitował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2011 roku. Od 1975 roku prowadził zajęcia z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie (na dwóch ostatnich uczelniach prowadził również zajęcia z historii literatury). Obecnie wykłada literaturę i filozofię w Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej w Łodzi jako profesor tejże uczelni. Współorganizator wystąpień studenckich w UŁ w marcu 1968 roku. W 2008 roku otrzymał od Instytutu Pamięci Narodowej status pokrzywdzonego w PRL. Jako poeta debiutował w harcerskim tygodniku „Na przełaj” w 1959 roku. Otrzymał wiele nagród literackich i wyróżnień, między innymi Nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka (2007) oraz Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida (2008). Jego wiersze były tłumaczone na język rosyjski, białoruski, francuski i czeski. Na temat jego poezji odbyła się w 1998 roku w Akademii Podlaskiej w Siedlcach międzynarodowa konferencja naukowa. Plon ten konferencji poszerzony o nowe prace ukazał się w 1999 roku w obszernym tomie Poezja i egzystencja.

Twórczość:

Poezja:

 • Genealogia (1974)
 • W zbóż czerwieni (1981)
 • Przymierze z czasem (1992)
 • Morze utracone (1995)
 • Labirynt (1997)
 • Poezje wybrane (2004)

Książki eseistyczne i naukowe:

 • Światopogląd poetów ziemi (1996)
 • Od romantyzmu do postmodernizmu. Wybrane szkice literackie 1970–2003 (2006)
 • Człowiek wobec Boga i świata w poezji (2006)
 • Norwid i poeci Powstania Warszawskiego (2007)
 • Wizje człowieka w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana (2009)
 • Kamień i czas. Wiersze, poematy, eseje (2014)

Źródła internetowe:

http://sppwarszawa.pl/czlonkowie/kazimierz-swiegocki/

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Kazimierz_%C5%9AWIEGOCKI

Czytaj więcejzwiń
Loading...