Czytelnia / Krystian Darmach 

Krystian Darmach – absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii UŁ. W 2012 roku obronił na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego pracę doktorską Lizbońska Pastelaria. Antropolog jako uczestniczący obserwator obcej kultury. Studium metodologiczne. Pracownik Zakładu Studiów Latynoamerykańskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: metodologiczne zagadnienia antropologii, antropologia współczesności, narratywizm, performatyka, kultura lusofońska. 

Twórczość:

Publikacje naukowe:

  • Zapisywanie świata, Łódź 2020

Źródła internetowe:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Tematy_z_Szewskiej/Tematy_z_Szewskiej-r2014-t-n2(12)/Tematy_z_Szewskiej-r2014-t-n2(12)-s43-51/Tematy_z_Szewskiej-r2014-t-n2(12)-s43-51.pdf

 

Czytaj więcej

Twórczość

  • Publikacje w seriach: Kwartalnik „Nowy Napis”, Biblioteka Pana Cogito, Biblioteka Krytyki Literackiej, Nowa Krytyka i Esej