Czytelnia / Krzysztof Dybciak

Krzysztof Dybciak (ur. 12 lutego 1948 w Łukowie) − historyk i teoretyk literatury, eseista, autor wierszy. Obecnie kierownik Katedry Literatury XX wieku UKSW w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Towarzystwa Naukowego KUL.

W latach 1971−1985 pracował w Instytucie Badań Literackich PAN, gdzie doktoryzował się w 1980 roku. Prowadził zajęcia na warszawskiej Akademii Muzycznej oraz w School of Slavonic and East European Studies w London University. Z powodów politycznych musiał przenieść się na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie pracował w latach 1985−2000 (habilitacja w 1986 roku). Ponadto w latach 1996−2001 wykładał na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Rolniczo-Humanistyczny). Od 2000 roku profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, od 2007 roku profesor zwyczajny (przewód profesorski na Uniwersytecie Jagiellońskim).

W latach 70. i 80. działał w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie (wybierany do Zarządu w latach 1978−1980). Od końca lat 70. współpracował z czasopismami poza cenzurą: „Arka”, „Kultura Niezależna”, „Kurs”, „Spotkania”, „Nowy Zapis”, „Replika”, oraz instytucjami opozycji antykomunistycznej. W latach 1983−1984 i w 1989 roku współpracował z Radiem Wolna Europa i czasopismami emigracyjnymi: „Aneks”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, „Gazeta Niedzielna”, „Libertas”, „Orzeł Biały”, „Polonia”, „Zeszyty Literackie”.

W 1989 roku był członkiem-założycielem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1994 roku członek Rady Patronackiej Klubów Myśli Patriotycznej miesięcznika „Arka” i „Tygodnika Solidarność”. W 1995 roku współzałożyciel Polskiego Forum Intelektualnego, w latach 1997−2000 wchodził w skład Rady Sztuki przy Ministrze Kultury i Sztuki, w latach 1998−2001 był członkiem Rady Programowej Polskiej Agencji Informacyjnej. Od 2016 roku jest w składzie Zespołu Sterującego ds. Literatury i Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Opublikował ponad pięćset tekstów w czasopismach i tomach zbiorowych, wiersze drukował w „Arcanach”, „Akcencie”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „W drodze”, „Zeszytach Literackich”, „Znaku”. Zredagował kilkanaście książek i antologii.

Laureat nagród: Fundacji Kościelskich w Genewie (1981), Fundacji POLCUL (1987), stypendium Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) (1994), rektora UKSW (2003), Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. Włodzimierza Pietrzaka (2013), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2002 roku i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” w 2000 roku.

Publikacje:

  • Gry i katastrofy (1980)
  • Personalistyczna krytyka literacka (1981)
  • Wiersze z czasu gier i katastrof (1982)
  • Panorama literatury na obczyźnie (1990)
  • Karol Wojtyła a literatura (1992)
  • Trudne spotkanie: literatura polska XX wieku wobec religii (2005)
  • Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju (2016)

Źródła internetowe:

https://www.prezydent.pl/kancelaria/nrr/sklad/sekcje/edukacja-mlode-pokolenie-sport/krzysztof-dybciak/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Dybciak

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...