Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Świat nie wywalczony. Szkice o uniwersach Józefa Łobodowskiego

Spis treści:
 • Grzegorz Bąk,  Józef Łobodowski: „dux et hetman cohortium poeticarum”
 • Łobodowski i Wschód
  • Krzysztof Dybciak,  Południe, nie Zachód ani Wschód. Znaczenie Józefa Łobodowskiego dla literatury polskiej XX wieku
  • Ludmiła Siryk,  Literatura wschodniosłowiańska w tłumaczeniach i publicystyce Józefa Łobodowskiego
  • Jan Matkowski,  Ukraina między Wschodem a Zachodem. Obraz kultury ukraińskiej w publicystyce Józefa Łobodowskiego
  • Ludmiła Tarnaszyńska,  Wspólne tematy Iwana Koszeliwcia i Józefa Łobodowskiego. Od dysydenctwa do Grupy Nowojorskiej
  • Justyna Miodońska,  „W stanicy” – kozacki „Pan Tadeusz”. Mickiewiczowska struktura opisu obyczajów jako wzór dla Łobodowskiego
  • Roman Bobryk,  Majakowski Łobodowskiego albo jak poeta z poetą…
  • Paweł Panas,  „Polonez na pożegnanie ojczyzny” Zygmunta Haupta i „Rzeka graniczna” Józefa Łobodowskiego jako utwory o przekraczaniu granic
  • Arent van Nieukerken,  Romantyzm, historia, mity narodowe w polskiej poezji najnowszej i „polska Ukraina” (Józef Łobodowski i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki)
 • Łobodowski i Hiszpania
  • Ángel Enrique Díaz-Pintado Hilario,  Atlas Józefa Łobodowskiego: rzeki, morza, miasta, kultury
  • Grzegorz Bąk,  „Noc nad Madrytem” Józefa Łobodowskiego
  • José Luis Orella Martinez,  Józef Łobodowski i magazyn „Oriente Europeo”
  • Amelia Serraller Calvo,  Między intertekstualnością a przekładem. Hiszpańskie echa w „Gazelach” Józefa Łobodowskiego („Gazela andaluzyjska”)
  • Grzegorz Bąk,  Po hiszpańsku o Polsce. Józefa Łobodowskiego „Por nuestra libertad y la vuestra. Polonia sigue luchando” [Za wolność naszą i waszą. Polska dalej walczy]
  • Paweł Libera,  Józef Łobodowski – warunki pracy i twórczości pisarza emigracyjnego. Utwory planowane i niepublikowane
  • Stanisław Gawliński ,  Rozmowy z ojczyzną
  • Wojciech Kudyba,  Anders Józefa Łobodowskiego. „Na śmierć Generała Andersa” z „Listu do kraju”
 • Łobodowski – interpretacje
  • Wojciech Ligęza,  Święto obfitości. Wiersze Józefa Łobodowskiego o naturze i sztuce
  • Józef Maria Ruszar,  Porwana z domu i historii. „Gioconda” Łobodowskiego na tle „Mony Lizy” Herberta
  • Katarzyna Szewczyk-Haake,  „Nie pożeraj nas, ojcze Saturnie!”. „Goya” Józefa Łobodowskiego albo „ars male moriendi”
  • Piotr Kilanowski,  „Pamięci Sulamity” Józefa Łobodowskiego, czyli bunt Orfeusza przeciwko piekłu wilczego wieku
  • Stanisław Gawliński ,  Łatwo uskrzydlić się dumą. „Piłsudski” z tomu „W przeddzień”
  • Alicja Jakubowska-Ożóg,  „…a On mnie chwytał i krzyżował na wichrze”. Historia pierwszych rodziców („Rozmowa nocna” z tomu „Jarzmo kaudyńskie”)
  • Ewa Łoś,  Literackie portrety Żydów w powieści Józefa Łobodowskiego „Dzieje Józefa Zakrzewskiego”
Opis:

Redaktor naukowy książki i autorzy poszczególnych rozdziałów pragną przyczynić się do nowego „powrotu Józefa Łobodowskiego do kraju”, mając świadomość, że ów powrót odbywa się i będzie się odbywać stopniowo z udziałem wielu badaczy, różnych instytucji akademickich, kulturalnych i wydawniczych.

Część pierwszą (Łobodowski i Wschód) tworzą teksty na tematy ukraińskie, rosyjskie i szerzej wschodniosłowiańskie w jego pisarstwie. To uniwersum zajmowało wyjątkowe miejsce w dziele poety „naznaczonego Ukrainą”.

W części drugiej (Łobodowski i Hiszpania) umieszczone zostały artykuły związane ze światem iberyjskim, ale znajdziemy w niej również wątki polskie, w tym zagadnienia polityczne. Wszakże trudno byłoby oddzielić twórczość hiszpańską od polskiej – Łobodowski przez połowę życia tworzył w Hiszpanii, także wtedy, gdy pisał wiersz Na śmierć generała Andersa. Zresztą Geografia serca pisarza, analizowana w jednym z rozdziałów niniejszej książki, wymyka się prostym klasyfikacjom.

Część trzecia zawiera interpretacje wybranych utworów. Czytelnicy znajdą w niej teksty związane z tematyką żydowską w poezji i prozie. Będą mogli poznać Łobodowskiego jako poetę biblijnego, religijnego, ale też jako poetę politycznego. Innym poruszanym tematem są związki między literaturą i malarstwem, a konkretnie interpretacje wierszy zainspirowanych obrazami Leonarda da Vinci, Francisca Goi i Diega Velázqueza.

Na uwagę zasługują także rozdziały poświęcone twórczości prozatorskiej, która jest stosunkowo najmniej znana i nie była dotąd szerzej analizowana krytycznie.

Loading...