Czytelnia / Krzysztof Stasiewski

Krzysztof Stasiewski – w latach osiemdziesiątych prowadził w Poznaniu aktywną działalność antykomunistyczną. W 1981 podjął próbę zorganizowania lokalnych struktur Konfederacji Polski Niepodległej, w wyniku czego został objęty obserwacją przez organy bezpieczeństwa państwa. W tym samym roku Prokuratura Wojewódzka wszczęła przeciwko niemu postępowanie jako podejrzanemu o branie udziału w rozpowszechnianiu afiszy wyszydzających i poniżających naczelne organy PRL. Czternaście razy zatrzymywany przez MO i SB podczas malowania haseł solidarnościowych i niepodległościowych na murach w Poznaniu.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu 14.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, a następnie w Kwidzynie. Pobity podczas protestu internowanych, który miał miejsce w dniach 14-15.08.1982 roku. Z internowania zwolniony 12.10.1982 r. Po zwolnieniu kontynuował działalność antykomunistyczną w związku z czym był inwigilowany przez SB. Od 1983 w Solidarności Walczącej, współorganizator i współzałożyciel pisma „Solidarność Walcząca Poznań". 13.03.1983 zatrzymany przez ZOMO pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r. i pobity na komisariacie MO. 1.11.1983 r. pobity przez ZOMO na ul. Św. Marcin (dawniej Armii Czerwonej). Po tym przebywał w szpitalu przy Lutyckej z podejrzeniem odbicia nerek. Od 7.01.1984 podejrzany o działalność w nielegalnych organizacjach w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu. Ścigany listem gończym od marca 1984 do momentu zatrzymania w czerwcu 26.06.1986.  2.07.1986 r. aresztowany w związku z podejrzeniem prowadzenia działalności polegającej na przechowywaniu oraz rozpowszechnianiu w latach 1984-1985 bezdebitowych wydawnictw oraz kontynuowania tej działalności w 1986 roku. Zwolniony we 13 września 1986 roku na mocy postanowienia Izby Karnej Sądu Najwyższego. 28.12.1987 ukarany przez Kolegium ds. Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Poznania za malowanie symbolu SW. 10.11.1988 zatrzymany przed mszą św. z okazji 80. rocznicy odzyskania niepodległości.

28.07.1981–23.03.1985 rozpracowywany przez Wydz. III s. IX KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Aktyw; 2.02.1984–24.06.1986 przez Wydz. III s. II WUSW tamże w ramach SOR krypt. Ośmiornica. Akta zamknięto w marcu 1990 r.

Czytaj więcejzwiń
Loading...