Czytelnia / Maciej J. Nowak

Maciej J. Nowak (ur. 1982) – doktor nauk ekonomicznych, radca prawny, historyk, kierownik Zakładu Prawa i Gospodarki Nieruchomościami na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. 

Twórczość:

Biografie:

 • Narutowicz – Niewiadomski. Biografie równoległe, Warszawa 2019

Prace naukowe:

 • Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników, Warszawa 2009
 • Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, Warszawa 2010
 • Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, Warszawa 2010
 • Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, Warszawa 2012
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2012
 • Zarządzanie przestrzenią miasta, Warszawa 2012
 • Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Warszawa 2013
 • Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013
 • Jak zbudować dom. Poradnik prawny, Warszawa 2014
 • Gospodarka mieszkaniowa gminy, Warszawa 2014
 • Służebność przesyłu, Warszawa 2015
 • Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2017

Źródła:

https://academy.geodetic.co/dt_team/dr-maciej-j-nowak/

http://wiez.com.pl/author/maciej-nowak/

 

Czytaj więcej