Czytelnia / Małgorzata Bogunia-Borowska

Małgorzata Bogunia-Borowska – socjolog, kulturoznawca i medioznawca, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowym Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Badań Kultury Współczesnej. Specjalizuje się w tematyce socjologii codzienności, socjologii wizualnej, edukacji medialnej oraz kulturze mediów i filmu. Bada współczesne przemiany kulturowe i cywilizacyjne, w szczególności wszelkie aspekty życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. 

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej, Kraków 2004
  • Socjologia codzienności, Kraków 2008
  • Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Kraków 2012
  • Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej, Kraków 2012

Źródła internetowe:

https://socjologia.uj.edu.pl/instytut/pracownicy/malgorzataboguniaborowska

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...