Czytelnia / Marcin Lachowski

Marcin Lachowski – doktor habilitowany, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Uniwersytetu Warszawskiego; koordynator działu sztuki nowoczesnej w Muzeum Lubelskim. Zajmuje się sztuką współczesną i historią krytyki artystycznej. Opublikował książki: Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u (Lublin 2006) oraz Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce w latach 1945–1960 (Lublin 2013). Jest współredaktorem serii wydawniczej „Sztuka nowa. Źródła i komentarze” oraz licznych publikacji, między innymi Grupa „Zamek”. Historia – krytyka sztuka (Lublin 2007), Grupa „Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia (Lublin 2009), Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena. Idea – utopia – reinterpretacja (Lublin 2009), Mikołaj Smoczyński retrospektywnie (Lublin 2011). Brał udział w pracach zespołu badawczego poświęconych polskiej krytyce artystycznej w XX i XXI wieku. Współpracuje z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych oraz Galerią Labirynt. Kurator wystaw, między innymi Grzegorz Kowalski i Pracownia. Obiekty i projekcje (Lublin 2008), Siła Sztuki (Lwowski Pałac Sztuki 2010), Mikołaj Smoczyński – retrospektywnie (Lublin 2011), Asymetrie (Muzeum Lubelskie 2015). Publikował teksty między innymi w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Rocznikach Humanistycznych”, „Ikonothece”, „Kresach”, „Znaku”, a także w katalogach wystaw. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...