Czytelnia / Marcin Zwolski

Marcin Zwolski – doktor nauk historycznych, kierownik Działu Naukowego Centrum Badań Naukowych – Wschód w Muzeum Pamięci Sybiru. Autor, współautor i redaktor ponad dwustu publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym kilkunastu książek i prawie 400 not o autorach. Zajmuje się głównie historią sowieckich oraz polskich zbrodni komunistycznych.

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956),Białystok 2008 (wraz z Tomaszem Danileckim) 
  • Więzienie w Białymstoku w latach 1944–1956, Białystok 2011 
  • Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim, Białystok 2013 
  • Przyszli ze Wschodu. Okupacja sowiecka ziem wschodnich i i Rzeczypospolitej (1939–1941), Białystok 2019
Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...