Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Inny świat w literaturze narodów. Konteksty, życiorysy, interpretacje

Spis treści:
 • Od redakcji
 • Wykaz stosowanych skrótów
  • Wojciech Ligęza,  Świadectwa polskich pisarzy. Literatura łagrowa
  • Marcin Zwolski,  Łagry, zesłanie, śmierć… Polacy w sowieckim „innym świecie”
 • Inny świat
  • Swietłana Panicz,  Narrator jako świadek. Praca pamięci w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
  • Aleksandra Dębska-Kossakowska,  Gustaw Herling-Grudziński i doświadczenie łagrowe. Wobec pism Hannah Arendt
  • Zbigniew Kaźmierczyk,  „Ręka w ogniu”. Gnostyckie wątki w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • Łagier narodów
  • Jelena Czyżowa,  „Osudariewa doroga” Michaiła Priszwina. Próba stworzenia mitopoetyckiego obrazu gułagu
  • Anatol Roitman,  „Świadomy swej chwilowej mocy”. Warłam Szałamow i poezja łagrowa
  • Jewgienij Wasyliew,  Stworzone w niewoli. Rosyjska i ukraińska literatura łagrowa w recepcji i interpretacji Ihora Kaczurowskiego
  • Ołeksandra Wasyliewa,  „Sad Hetsymanśkyj” Iwana Bahrianego. Przykład ukraińskiej prozy łagrowej
  • Tetiana Mychajłowa,  „Jestem zachwycony polskimi zwycięzcami ducha i żałuję, że nie jestem Polakiem”. Kwestia tożsamości narodowej w prozie obozowej
  • Kamil Pecela ,  Łagier nie ma w sobie nic z człowieka. O litewskim świadectwie zesłania
  • Ganczo Sawow,  Twórcy za kratami. Tragiczne losy przedstawicieli bułgarskich środowisk twórczych w latach 1960–1989
  • Władimir Donew,  „Mimo koszmaru przeszłości, bądźmy!” Tematyka obozowa we współczesnej beletrystyce bułgarskiej
  • Margreta Grigorowa,  Ryzyko bycia bałkanistą. O zasługach kulturowych i przeżytych represjach w biografii Gancza Sawowa
 • Herling-Grudziński i kontynuacje
  • Michał Januszkiewicz,  Bez-nadzieja samotności czy samotność jako możliwość nadziei? „Skrzydła ołtarza” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w perspektywie e
  • Magdalena Śniedziewska,  Poeci „małych ojczyzn”. Elsa Morante i Gustaw Herling-Grudziński
  • Wojciech Kudyba,  Świat zniewolony. Obrazy więzienne w poezji Jana Polkowskiego
  • Anna Spiechowicz,  „I tak brakuje czarnych mi sucharów”. Dramatyczny los jednostki w niewoli sowieckiej w twórczości Jacka Kaczmarskiego
Opis:

„Omawiane w tej książce teksty dokumentarne, reportażowe i literackie prowadzą ze sobą jawny bądź ukryty dialog, odsyłają do całości, która, pomimo olbrzymiej wielojęzycznej biblioteki tekstów, kryje wiele tajemnic. Wiedza historyczna przyswojona za pośrednictwem wstrząsu poprzez zdumienie wyzbywa się białych plam. Prawdomówność relacji wzmagają przeżycia biograficzne, w których zwykle emocjonalność wyznań wiąże się z intelektualnym dystansem.

Fragmenty, zapiski, studia, epigrafy uzupełniają się nawzajem, dążąc do oglądu syntetycznego, wielkie dzieła operujące materiałem niezliczonych przypadków ludzkich w sposób złudny wyczerpują temat, ale definitywny tekst o złowrogim «archipelagu GUŁag», rozstrzygający i wyjaśniający, nie jest możliwy. Jedno jest pewne: literatury wielu krajów poświęcone istocie i konsekwencjom totalitaryzmów wieku XX, w tym tragicznym doświadczeniom łagrów i zesłań, łączy obowiązek dawania świadectwa – przeciwko zapomnieniu i obojętności. To przede wszystkim". – Wojciech Ligęza

 

Wydawca: Instytut Literatury
Redakcja: Justyna Pyzia, Józef M. Ruszar
Skład, łamanie, przygotowanie do druku: Estera Sendecka
Korekta: Pracownia Mole, Adrian Kyć
ISBN 978-83-66359-38-3

Loading...