Czytelnia / Marek Kornat

Marek Kornat (ur. 1971 w Proszowicach) – polski historyk, sowietolog, eseista. Profesor nauk humanistycznych i kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Specjalizuje się w zakresie historii najnowszej. W ramach pracy naukowej zajmuje się m.in. historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX wieku, polską polityką zagraniczną w latach 1918–1945, dziejami polskiej i zachodniej myśli sowietologicznej, a w pewnym zakresie także dziejami polskiej historiografii. Publikował w znanych czasopismach zagranicznych jak Osteuropa”, „Revue d’Histoire diplomatique” oraz „International History Review” oraz polskich, m.in. paryskie „Zeszyty Historyczne”, „Kwartalnik Historyczny”, „Dzieje Najnowsze”, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, „Przegląd Wschodni”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, „Arcana”, „Przegląd Polityczny”.

Twórczość:

Książki i monografie: 

  • Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop–Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002
  • Polska szkoła sowietologiczna (1930–1939), Kraków 2003
  • Bolszewizm – totalitaryzm – rewolucja – Rosja. Początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 12, Kraków 20032004
  • „Polityka równowagi” (1934–1939). Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007
  • Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polnischen Außenpolitik in der Zwischenkriegszeit. Aus dem Polnischen übersetzt von Bernard Wiaderny, Berlin–Brandenburg 2012
  • Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Gdańsk 2012
  • [Wspólnie z Wojciechem Materskim] Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej z lat 1918–1945/Between Peace and War. Essays on Polish Diplomacy in 1918–1945, Warszawa 2015
  • Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna, Warszawa 2016

Źródło internetowe:

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=106645&_k=ngawqo

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Kornat

Czytaj więcejzwiń
Loading...