Czytelnia / Maria Jolanta Olszewska

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – historyczka i literaturoznawczyni, profesor w Zakładzie Literatury i Kultury II połowy XIX wieku Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Towarzystwa Naukowego KUL i Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego. Autorka wielu książek, między innymi: Heroizm ludzkiego istnienia. W kręgu wybranych zagadnień etycznych w literaturze polskiej II połowy XIX i I połowy XX wieku. Szkice (2008), Drogi nadziei. Polska proza historyczna z lat 1876–1939 wobec kryzysu kultury (2009) oraz Spór o przyszłość literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie „Literatura a życie polskie” (2019).

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

  • Publikacje w seriach: Kwartalnik „Nowy Napis”, Biblioteka Pana Cogito, Biblioteka Krytyki Literackiej, Nowa Krytyka i Esej
Loading...