Czytelnia / Martyna Dymon

Martyna Dymon  magistrantka filologii polskiej UŚ oraz słuchaczka studiów polsko-żydowskich w IBL PAN. Autorka recenzji i szkiców o twórczości Teresy Ferenc, Moniki Sznajderman oraz Bronki Nowickiej.

Źródła internetowe:

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/obrazy-boga-w-literaturze-polskiej-xx-i-xxi-wieku%2C227.html

Czytaj więcej

Twórczość