Czytelnia / Marzena Woźniak-Łabieniec

Marzena Woźniak-Łabieniec  historyk literatury polskiej. Od 1998 roku adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się między innymi wokół badań archiwalnych, związanych z cenzurowaniem literatury powojennej i wpływem systemowej kontroli na życie literackie. Była kierownikiem i wykonawcą grantu KBN na badania własne Czesław Miłosz w dokumentach cenzury. Uczestniczyła w badaniach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Cenzura wobec literatury polskiej w latach 19451989. Jest członkiem Ośrodka Badań nad Cenzurą PRL. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów o poezji XX i XXI wieku, przede wszystkim w kontekście związków z neoklasycyzmem i tradycją (między innymi o Leśmianie, Rymkiewiczu, Miłoszu, Herbercie, Szymborskiej, Koehlerze, Wenclu). W latach 20032008 była członkiem zespołu czterech projektów badawczych oraz kierownikiem i wykonawcą sześciu projektów UŁ, dotyczących literatury współczesnej. Przewodniczy Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PAN. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”.

Twórczość:

  • Klasyk i metafizyka. O  twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, Kraków 2002
  • Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury, Łódź 2012
  • Jarosław Marek RymkiewiczMetafizyka, Łódź 2017

Źródła internetowe:

http://filolog.uni.lodz.pl/klp2021/?page_id=34

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...