Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta

Opis:

Mimo metodologicznych różnic i interpretacyjnych obyczajów właściwie wszyscy prezentowani w niniejszej książce autorzy stoją na tradycyjnym stanowisku istnienia jakiegoś niedowolnego znaczenia omawianych tekstów. Czy jest to sens zamierzony przez autora jako pewna jego intencja, czy „immanentna intencja samego tekstu”, czy też dla właściwej interpretacji szuka się tła pozaliterackiego (np. historycznego, kulturowego) albo kontekstu całej twórczości – to sprawa drugorzędna. W niniejszym tomie nie znajdziemy żadnej interpretacji opartej na przekonaniu, że ponad tekstem i ponad autorem góruje prawo badacza do interpretacji. Przeciwnie, mimo rozmaitości praktyk lekturowych zauważa się wspólne przed-założenie, że istnieje jakiś obiektywny i poznawalny sens własny tych wierszy, wart poznania i objaśnienia. Stąd szkice – nawet jeśli nie jest to wprost zadeklarowane – starają się ów zamysł odkryć i przedstawić.

Józef Maria Ruszar

Spis treści:
 • Od redaktora
 • Krystyna Pisarkowa,  „Raport z oblężonego miasta” a pamięć małych narodów
 • Wojciech Gutowski,  W kręgu Herbertowskiej przestrzennej symboliki egzystencji. Kilka myśli o prozie poetyckiej „Ściany”
 • Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska,  „Zły wiersz Herberta”. „Madonna z lwem”
 • Tomasz Tomasik,  Mistrz empirii. Niewierny Tomasz według Herberta
 • Maciej Tabor,  Drzwi z hukiem zamknięte przed tajemnicą Motywy biblijne w dwóch niepublikowanych wierszach z późnych notatników Zbigniewa Herberta
 • Wojciech Ligęza,  Zawieszone podróże w zaświaty. „Ankhenaton” i „Nefertiti” Zbigniewa Herberta
 • Jakub Jurkowski ,  „Usłysz nas Srebrnołuki”. Egzegeza modlitwy greckich wojowników we „Fragmencie” Zbigniewa Herberta
 • Mirosław Tyl,  Lekcja greki. O wierszu „Anabaza” z tomu „Raport z oblężonego miasta”
 • Dariusz Kulesza,  Kłamliwa baśń? O wierszu „Epos” Zbigniewa Herberta
 • Zofia Zarębianka,  O wierszu „Usta proszą” Zbigniewa Herberta
 • Radosław Sioma,  „Nienazwane niejasne”. O „Zejściu” Zbigniewa Herberta
 • Wojciech Kudyba,  Ostatnie rzeczy Herberta. Troska w „Elegii na odejście pióra atramentu lampy”
 • Karolina Górniak,  Milczenie natury. „Dęby” z tomu „Elegia na odejście”
 • Anna Hajduk,  „Wymyślić nieśmiertelność”. O śmierci i wieczności w wierszu Zbigniewa Herberta „Co robią nasi umarli”
 • Daria Murlikiewicz, Nieruchome epifanie. Kilka uwag o „Objawieniu” Zbigniewa Herberta
 • Grażyna Halkiewicz-Sojak,  Dialog wierszy czy dialog poetów? „Idee i prawda” Cypriana Norwida oraz „Ścieżka” Zbigniewa Herberta
 • Jakub Zdzisław Lichański,  „Powrót prokonsula”. Zbigniewa Herberta wizja współczesności
 • Michał Mrugalski, „Studium przedmiotu” w czasie neoawangardy
 • Anna Stec-Jasik,  „Niepogodzony to pewne”. O pamięci w jednym wierszu Zbigniewa Herberta
 • Anna Karwatka,  Więzień powinności. „Prolog” z tomu „Napis”
 • Marzena Woźniak–Łabieniec,  „Współczesność historii”, czyli „Czas przeszły teraźniejszy”
 • Małgorzata Peroń,  „Z pończochami istny dramat”. O wierszu „Jedwab duszy” Zbigniewa Herberta
 • Justyna Pyzia,  „Wkraczali we mnie ostro”. „Wstyd” (Rovigo)
 • Mateusz Antoniuk,  Interpretowanie „płynnego tekstu”. Przypadek wiersza „Pica pica L.” (rekonesans)
 • Łukasz Gębski, Zugzwang. O „Szachach” Zbigniewa Herberta
 • Joanna Adamowska,  Portret artysty. Gauguin według Herberta
 • Iwona Grabska-Gradzińska,  Nielubiana fotografia. Fotografia w twórczości Zbigniewa Herberta
 • Józef Maria Ruszar,  Perfekcyjny grzesznik. Ekfraza i historyczny pesymizm w wierszu „Epizod z Saint-Benoît”
 • Jerzy Wiśniewski,  Szamotanina śpiewnych tonów? „Klawesyn” z tomu „Hermes, pies i gwiazda”