Czytelnia / Mirosław Gołuński

Mirosław Gołuński – Doktor nauk humanistycznych, a także autor książek i artykułów dotyczących mitologii.

W 2008 roku uzyskał doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Mity w twórczości Teodora Parnickiego obronionej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako sekretarz przynależy do Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Literackiego. Jest też członkiem Komisji Rewizyjnej w towarzystwie Literackim. Realizuje program klasy akademickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bydgoszczy. Pełni funkcję koordynatora instytutowego programu „Erasmus”, opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Polonistów, a także jurora w konkursach literackich takich jak: Ostatni Dzień Pary II. Ponadto należy do Jury Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Przez sześć lat pełnił rolę administratora strony internetowej Instytutu Filologii Polskiej UKW. Dziś pracuje na tymże uniwersytecie jako adiunkt. Od lat interesuje się fantastyką, powieścią historyczną, mitami oraz wszelkimi możliwymi powiązaniami między nimi. Opublikował kilka artykułów naukowych o fantastyce, jednakże znacznie więcej pisał recenzji. Jego komentarze można przeczytać między innymi w „Szortalu”. Współtworzył Centrum Kultury Fantastycznej przy MCK w Bydgoszczy i Literacki Trójkąt Fantastycznych. Czerpie radość z brania udziału w konwentowych panelach w towarzystwie świetnych współpanelistów, gdy razem zmuszają słuchaczy do myślenia. Przy okazji prelekcji pokazuje, jak ważna jest mądrze czytana literatura (i mity), a sam akt lektury może być nie tylko przyjemny, ale również bardzo twórczy.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora UKW 2004/2005 zespołowa II stopnia za znaczące osiągnięcia dydaktyczne
 • Nagroda Rektora UKW 2006/2007 zespołowa III stopnia za znaczące osiągnięcia naukowe
 • Nagroda Rektora UKW 2008/2009 indywidualna III stopnia za znaczące osiągnięcia naukowe

Twórczość:

Monografie:

 • Mity w twórczości Teodora Parnickiego, Bydgoszcz 2012

 Książki współredagowane:

 • Świat jeden, ale nie jednolity. Materiały z sesji studenckich (Bydgoszcz, listopad 1996; Prądocin, maj 1997), Bydgoszcz 1998
 • Literackie drogi wobec mity, Bydgoszcz 2006
 • Mity słowa, mity ciała, Bydgoszcz 2007
 • Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze, Bydgoszcz 2010

Artykuły w książkach zbiorowych:

 • Poszukiwanie i obrona tożsamości - „Robotnicy wezwani o jedenastej” Teodora Parnickiego, w: Świat jeden, ale nie jednolity. Materiały z sesji studenckich (Bydgoszcz, listopad 1996; Prądocin, maj 1997), Bydgoszcz 1998, s. 63-72.
 • O nieważności bycia kobietą w twórczości Teodora Parnickiego, w: Kobieta w literaturze, Bydgoszcz 1999, s. 131-142.
 • Motyw Tejrezjasza w literaturze, w: Mity, mitologii, mityzacje, mitomanie – nie tylko w literaturze, pod red L. Wiśniewskiej, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 85-96
 • Chodzenie boso, chodzenie w obuwiu, czyli o drogach w stronę Boga lub Natury w twórczości Teodora Parnickiego, w: Literackie drogi wobec mitu, Bydgoszcz 2006, s. 109-118.
 • Tomasz Mann - Teodor Parnicki. Historyzacja mitu – mityzacja historii, w: Powieść historyczna dawniej i dziś, Kraków 2007, s. 515-525
 • Wiecznie powracające słowo. Mit walijski w „Robotnikach wezwanych o jedenastej” Teodora Parnickiego, w: Mity słowa, mity ciała, Bydgoszcz 2007, s. 119-130
 • Bogowie-mieszańcy w Słowie i ciele Teodora Parnickiego, w: Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego, Katowice 2008, s. 77-88
 • Historia – archetyp – dramat. „Gajusz Juliusz Kaligula” Karola Huberta Rostworowskiego i „Kaligula” Alberta Camus, w: Dramat w historii, historia w dramacie, Kraków 2009, 253-262
 • Motyw androgyna i hermafrodyty w powieściach T. Parnickiego. W: Beatrycze i inne, Gdańsk 2010, s. 101-112
 • Postać Hipolita wobec wartości (w dramatach Seneki, Racine’a i Sarah Kane), w: Przemiany mitów i wartości nie tylko w literaturze, Bydgoszcz 2010, s. 231-248
 • Mit w perspektywie komparatystyki (Majaczenie chorobowe Mitroanii Chorezmijki” z I tomu „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego), w: Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, Bydgoszcz 2010, s. 241-256
 • „Święty” Ludwika Hieronima Morstina, w: Zapomniany dramat, t. 2, Warszawa 2010, s. 55-65
 • Strategie antygermańskie w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego i pisarstwie historycznym Joachima Lelewela (o czasach przedchrześcijańskich), w: Polityka historyczna w literaturze polskiej, Lublin 2011, s. 71-84
 • Filmowe gry z historią. Kreacja Hypatii z Aleksandrii w filmie Agora, w: Komparatystyka i konteksty. Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym II, Bydgoszcz 2012, s. 249-264

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Dekonstrukcja mitu jako (ponowna) mitologizacja (Parnicki i Hegel), „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010 z. 1, s. 201-218
 • A. Kowalska-Nakielska (współautor), „Obyś cudze dzieci uczył…”. O formach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, Warszawa 2010, s. 209-219

Szkice i studia:

 • Teodor Parnicki i Fryderyk Nietzsche – wokół tytułu cyklu „Nowa baśń”, „FA-art. Kwartalnik Literacki” nr 4 (74) 2008, s. 86-93

Recenzje i omówienia:

 • Elżbieta Rybicka, Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków (2000), w: „Pamiętnik Literacki” 2003 z. 1.

Źródła internetowe:

pracownicy Instytutu Filologii Polskiej (ukw.edu.pl)

Spotkanie Mirosławem Gołuńskim - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (bpwola.waw.pl)

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...