Czytelnia / Monika Krajewska

Monika Krajewska – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu. Tłumaczka, autorka prac z zakresu przekładoznawstwa, współredaktorka czasopisma „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”.

Źródła internetowe:

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4172/oswoic-slowo-komentarze-w-polnocnych-ksiazkach-mariusza-wilka-i-ich-rosyjskich-przekladach

Czytaj więcej

Twórczość

  • Publikacje w seriach: Kwartalnik „Nowy Napis”, Biblioteka Pana Cogito, Biblioteka Krytyki Literackiej, Nowa Krytyka i Esej