Czytelnia / Monika Ładoń

Monika Ładoń – doktor nauk humanistycznych, a także autorka książek z dziedziny językoznawstwa i nauki o literaturze.

Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim (2001). Doktorat poświęciła pisarstwu i społecznej roli Antoniego Słonimskiego (2005). Na podstawie książki Choroba jako literatura. Studia maladyczne uzyskała stopień doktor habilitowanej (2020). Jej zainteresowania naukowe dotyczą doświadczeń granicznych: choroby, starości, żałoby, a także studiów nad niepełnosprawnością. Współredagowała serię Zamieranie. Współtworzy, jak również redaguje – we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – serię Ars medica ac humanitas. Pełni funkcję zastępczyni redaktor naczelnej czasopisma „Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość”. Jest adiunktem na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej imienia Ireneusza Opackiego w Katowicach (Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji).

Twórczość:

Prace naukowe:

  • „Bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw”. Studia o Antonim Słonimskim, Katowice 2008
  • Choroba jako literatura. Studia maladyczne, Katowice 2019

Źródła internetowe:

Monika Ładoń | Instytut Literaturoznawstwa | Uniwersytet Śląski w Katowicach (us.edu.pl)

Monika Ładoń | Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (us.edu.pl)

Czytaj więcejzwiń
Loading...