Czytelnia / Olga Płaszczewska

Italianistka, polonistka i doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała na Université Stendhal w Grenoble oraz na Università per Stranieri w Perugii. Stypendystka Fundacji Nauki Polskiej (2004, 2005) i A. W. Mellon Fundation (2006–2007, 2009).

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Błazen i błazeństwo w dramacie romantycznym. Studium komparatystyczne, Kraków 2002
  • Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800–1850), Kraków 2003
  • Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego, Kraków 2004
  • Przestrzenie komparatystyki — italianizm, Kraków 2010
  • Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Kraków 2017

Źródła internetowe:

http://www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl/dr-hab.-olga-plaszczewska

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...