Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Czy są jakieś pytania?. Szkice o najnowszej literaturze polskiej

Opis:

Publikacja zawiera głównie interpretacje konkretnych wierszy, ale także omówienia tomów lub całej twórczości poetów – przede wszystkim Nowej Fali i twórców skupionych wokół pisma „Topos”, chociaż Czytelnik znajdzie też teksty poświęcone Zuzannie Ginczance – poetce należącej do generacji piszącej jeszcze w II Rzeczpospolitej – czy Urszuli Kozioł oraz poetek i poetów urodzonych w latach 50., jak Marta Fox, Anna Frajlich, Jan Polkowski i Jacek Kaczmarski. To zbiór komplementarny ważny dla szerokiego grona humanistów.

Spis treści:
 • Od redakcji
 • Krystyna Latawiec,  Galicyjskie reminiscencje w poezji Janusza Szubera
 • Patryk Dzikiewicz, Problem bycia. Hermeneutyczne spojrzenie na pewien wiersz Juliana Kornhausera
 • Adrian Gleń,  „Dzikie mięso”. Lektura „Przerostów” Stanisława Barańczaka
 • Konrad Witold Tatarowski,  Żywioł liryczny i obywatelskie powinności. O ewolucji poezji Jacka Bierezina w świetle tomiku „Tyle rzeczy”
 • Tetiana Mychajłowa, Od „Ech Szkolnych” do „O Centaurach”: ewolucja poezji Zuzanny Ginczanki
 • Olga Płaszczewska,  O przedmiotach i pamięci. Świąteczne nieporządki Urszuli Kozioł – notatka z lektury
 • Grażyna Kozaczka,  Poetyckie migracje: „Ni tu, ni tam” – czy może raczej „i tu, i tam”
 • Wojciech Kudyba,  Jan Polkowski – Adam Ważyk. Dwa poematy dla dorosłych
 • Krzysztof Lipka,  „Klawiatura grzbietów książek...” Muzyka w poezji Jana Polkowskiego
 • Wadym Jefremow, „Las jaśnieje” sposób funkcjonowania mitologiczno-poetyckiego toposu lasu w przestrzeni artystycznej zbioru poezji „Pochód duchów” Jana Polkowskiego
 • Grażyna Halkiewicz-Sojak,  Dotknąć wierszem całości. O krótkim liryku Wojciecha Kudyby
 • Marek Bernacki ,  Łaknienie Najważniejszego. O tomie poezji Mirosława Dzienia „Gościna”
 • Dariusz Kulesza,  Kilka pytań o współczesną poezję chrześcijańską w związku z wierszem Jarosława Jakubowskiego „Chłopakom z «Kurska»”
 • Anna Spiechowicz,  „Świetlista przepaść się nad głową nie otwiera” Obrazowanie męczeńskiej śmierci w „Epitafium dla Księdza Jerzego” i innych utworach Jacka Kaczmarskiego
 • Kamil Dźwinel,  „Bez debitu i bez beatu / na tych samych czterech taktach”. Piosenka autotematyczna według Jana Krzysztofa Kelusa
 • Józef Franciszek Fert,  Sztuka ekfrazy w poezji Kazimierza Wójtowicza CR
 • Ewa Goczał,  „Może stamtąd przyszedł do mnie Bóg...” Wokół wiersza „Nawrócenie Maxa Jacoba” Piotra Matywieckiego
 • Anna Węgrzyniak,  „Lacrimosa” Marty Fox
 • Michał Kopczyk,  Dziennik pisarza po 1989 roku. Kilka uwag z perspektywy postkolonialnej
 • Krzysztof Brenskott,  Przerwać krąg repetycji. Człowiek i czas(y) w prozie Olgi Tokarczuk
 • Monika Cieślik,  Muzyka i dźwięk w „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego