Czytelnia / Paulina Potasińska

Paulina Potasińska – asystentka w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW; doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Wydziału Polonistyki UW; lektorka języka polskiego jako obcego, egzaminatorka PKPZJPjO, badaczka literatury związanej z Warszawą. Autorka monografii zatytułowanej Kult, mit i kompleks. Figury autokreacji w twórczości Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego (2015) oraz licznych artykułów naukowych; współredaktorka (wraz z Magdaleną Stasieczek-Górną) tomu Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…” (2018), współautorka skryptu (wraz z Małgorzatą Malinowską) Erasmus – survivalowy kurs języka polskiego (2018). Pracuje nad rozprawą doktorską, w której przygląda się wizerunkom pisarzy uwzględniających w swoich autokreacjach pochodzenie z dobrych domów lub złych dzielnic Warszawy.

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...