Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej

Spis treści:
 • Wstęp
 • Michał Piętniewicz,  „Obcość” kontra „wola zrozumienia” O dekonstrukcyjnym i hermeneutycznym stylu czytania na podstawie wiersza Paula Celana *** [Nieczytelność…]
 • Roman Bobryk,  „Ciemny dialog” z obłokiem… Gajcy metapoetycki
 • Anna Spiechowicz,  „Przeinaczano moje śpiewki / By się stawały tym, czym nie są” Twórczość Jacka Kaczmarskiego – nieporozumienia i problemy metodologiczne
 • Katarzyna Ciemiera,  Odsłaniając „Kir” Szczepana Kopyta. Ku formalnej analizie tomu
 • Ludmyła Berbeneć,  „Inni ludzie” Doroty Masłowskiej jako przykład dalszych eksperymentów z formą
 • Tomasz Pyzik,  „Niepojętość Zieloności”. O zbiorze poetyckim „Zielone pola” Mariana Kisiela
 • Krzysztof Lipka,  „Uparty jak kąkol, leniwy jak łopuch…” Refleksje nad książką Macieja Lepianki „Abel, brat mój” (2013)
 • Małgorzata Peroń,  Gesty pożegnania. Ignacy Karpowicz, Marcin Wicha, Marek Bieńczyk
 • Iryna Spatar,  Strategie gry z czytelnikiem w utworach „Terminal” Marka Bieńczyka i „Wyspa Krk” Jurija Izdryka
 • Dorota Siwor,  „Czasem wydaje mi się, że rozumiem wszystko, czasem, że nic”. Obraz Ukrainy w „Tatuażu z tryzubem” Ziemowita Szczerka
 • Paulina Żarnecka,  Biografia jako praxis. Anny Król kolekcja auto/biograficzna
 • Paulina Potasińska,  „Ja i tak więcej mówię o sobie, niż to jest w Polsce przyjęte” Agnieszka Osiecka o sobie i „pokoleniu okularników”. Zwierzenia i niedozwierzenia
 • Streszczenia
 • Summaries
 • Noty o autorach
 • Notes About the Authors
 • Indeks osobowy
Opis:

Pograniczność w refleksji literaturoznawczej była niegdyś stosowana przede wszystkim w genologii przy określaniu gatunków, które przekraczały ramy rodzajów literackich i nacechowane były innymi niż te znormatywizowane wyznacznikami gatunkowymi. (…) Od tamtego czasu utrwaliło się jednak przekonanie, że utwór literacki nie jest tekstem jednorodnym i daleko wykracza poza sferę formy, struktury, funkcji języka, kultury literackiej (…).

Geograficznie i mentalnie, fizycznie i metafizycznie żyjemy na i w wieloimiennych granicach, które spajają i dezintegrują osobę od wewnątrz, a także łączą i dzielą w sensie społecznym. Pograniczność opisuje sytuację człowieka współczesnego, wciąganego w świat, który jest bardziej pochłonięty przekraczaniem granic niż ich utrzymywaniem. Rozmaite transgresje stanęły w centrum uwagi medialno-politycznej na co dzień.

Tom szkiców Odmiany pograniczności jest przedstawieniem prób wniknięcia we współczesne i najnowsze utwory poetyckie oraz prozatorskie, w których dochodzi do napięć i przecięć rozmaitych granic (…).

Pograniczność jako zjawisko literackie jest złożone i przebogate, dlatego jej odmian jest i będzie coraz więcej.

(ze wstępu prof. Zbigniewa Chojnowskiego)

Loading...