Czytelnia / Paweł Dybel

Paweł Dybel (ur. 1951 roku) – profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Pisze artykuły w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jest również autorem wielu publikacji. Najczęściej konfrontuje w nich teorie psychoanalityczne z głównymi nurtami filozofii współczesnej (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm, psychoanaliza). Zajmuje się też tłumaczeniem książek oraz redakcją. Odbył wiele staży zagranicznych. Został stypendystą między innymi: Fundacji imienia Aleksandra von Humbodlta, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji imienia Fritza Thyssena (niem. Fritz Thyssen Stiftung) czy DAAD. Jako profesor wizytujący przebywał na licznych uczelniach na przykład w Wiedniu, Bremie, Berlinie, Manchesterze, Buffalo, Londynie. Obejmuje stanowisko profesora w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa), a także na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kraków). Ponadto, pełni funkcję kierownika wielu projektów, grantów i tematów badawczych.

Działalność organizacyjna:

Kierownictwo grantów i tematów badawczych:

 • Kierownik (strona polska) polsko-niemieckiego projektu badawczego „Leid, Schuld, Gewissen und Melancholie” realizowanego we współpracy między SNS IfiS PAN – Uniwersytet w Kolonii (prof. Hermann Drue) Współfinansowanego przez PAN, Uniwersytet w Kolonii, Fundacja Polsko-Niemiecka, DAAD, Alexander von Humboldt Stiftung, 1997–1998
 • Kierownik (strona polska) polsko-niemieckiego projektu badawczego „Geist und Seele” realizowanego we współpracy między SNS IfiS PAN – Uniwersytet w Kolonii (prof. Peter Rech) Współfinansowanego przez PAN, Fundacja Polsko-Niemiecka, Uniwersytet w Kolonii, Alexander von Humboldt Stiftung, 1999
 • Kierownik (strona polska) polsko-brytyjskiego projektu „The Destruction of Cogito. Time and Body” realizowanego we współpracy z Manchester Metropolitan University – prof. Joanna Hodge [w ramach umowy o współpracy między Polską Akademią Nauk i The British Academy], 1999–2001
 • Kierownik (strona polska) polsko niemieckiego projektu „Tradycja dla demokracji” realizowanego we współpracy między SNS PAN a Uniwerystetem z Bremy – prof. Zdz. Krasnodębski [w ramach umowy między PAN a Uniwersytetem w Bremie], 2000
 • Kierownik (strona polska) polsko-brytyjskiego projektu „Psychoanalysis. Politics. Postmodernity.” realizowanego we współpracy z University of Essex – prof. E.Laclau, S.Critchley [w ramach umowy o współpracy między Polską Akademią Nauk i The British Academy], 2001–2003
 • Kierownik (strona polska) polsko-niemieckiego projektu „Die Krise des Subjekts?” realizowanego we współpracy między SNS PAN a Uniwerystetem z Bremy – prof. H.-J.Sandkühler [w ramach umowy między PAN a Uniwersytetem w Bremie], 2002–2003
 • Kierownik (strona polska) polsko-brytyjskiego projektu „Phenomenology versus Hermeneutics” realizowanego we współpracy z Manchester Metropolotan University – prof. U.Haase, J.Hodge [w ramach umowy o współpracy między Polską Akademią Nauk i The British Academy], 2004–2005
 • 2013-2014 Kierownik grantu „Psychoanalyse und Hermeneutik” (wraz z psychiatrami: prof. Hermann Faller, prof. Hermann Lang, prof. Heinz Weiss) w ramach umowy między Polską Akademią Nauk i Deutsche Forschungsgemeinschaft.
 • Kierownik grantu „Dzieje psychoanalizy w Polsce” NPRH Nr. 0031/NPRH/H11/82/2014, 2014–2019
 • Współkierownik grantu – z Ewą Kobylinską-Dehe – polsko-niemieckiego „Geschichte der Psychoanalyse in Polen im Kontext des deutsch-polnisch-jüdischen Kulturdreiecks.” Finansowany w ramach „Institutionspartnerschaft” Alexander von Humboldt Stiftung. Kooperacja między IFiS UP w Krakowie i International Psychoanalytic University w Berlinie, 2016–2018

Wybrane staże zagraniczne:

 • Trzymiesieczne wyjazdy do Uniwersytetu w Heidelbergu (Philosophisches Seminar) finansowane przez Thyssen Stiftung, 1978, 1980, 1982
 • Thyssen Stiftung, 1978,1980, 1982
 • 17 miesieczny pobyt na stypendium Alexandra von Humboldta na Philosophisches Seminar Universitaet Heidelberg oraz Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen Wiedeń (prof. zapraszający: H.G.Gadamer, K.Michalski), 1987 – 1988
 • Visiting professor ‚Instytutu Nauk o Człowieku’ Wiedeń, 1996
 • Visiting professor na Uniwersytecie w Bremie (prowadzenie seminarium ‚Literatura a filozofia’ w jez. niem.), 1997
 • Visiting professor Institut fur die Wissenschaften vom Menschen Wiedeń, 1998
 • Visiting professor w Manchester Metropolitan University oraz w Goldsmith College Londyn, 1997, 1998, 1999
 • DAAD, 1998
 • Visiting professor na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, 2000
 • The Kosciuszko Foundation, 2001–2002
 • Visiting profesor na University at Buffalo, USA. Wykłady i zajęcia w ramach Polish Studies, 2001–2002
 • Miesięczne pobyty jako visiting professor na University of Essex (W.Brytania), 2001, 2003
 • Visiting scholar na Universitaet Siegen (Niemcy), 2003, 2004
 • Visiting scholar na University College Dublin (Irlandia), 2004
 • Visiting scholar na Manchester Metropolitan University (W.Brytania), 2004
 • The Irish Royal Academy, 2004
 • Visiting scholar na Bremen Universitaet i Universtitaet Siegen (Niemcy), 2005
 • Visiting scholar na Wuerzbug Universitaet, 2006, 2007, 2008
 • Regularne miesięczne pobyty jako visiting scholar w Berlinie, Wurzburgu, Essen (Niemcy) oraz w Gothenburgu (Szwecja), 2009–2016
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2010

Wybrane publikacje:

 • Ziemscy, słowni, cieleśni, 1989
 • Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda, 1995
 • Freuda sen o kulturze, 1996
 • Urwane ścieżki. Przybyszewski. Freud. Lacan, 2000
 • Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, 2004. (nominacja do Nagrody im. Jana Długosza 2005)
 • Zagadka »drugiej płci«. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, 2006
 • Okruchy Psychoanalizy, 2007
 • Granice Polityczności, 2008 (wspólnie z Szymonem Wróblem)
 • Dylematy demokracji. Kontekst polski, 2015 (nominacja do Nagrody imienia Jana Długosza 2016)
 • Oblicza hermeneutyki, 2012
 • Gadamera myśl o sztuce, 2014
 • Dylematy demokracji, 2015
 • Psychoanaliza – ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900–1918, 2016
 • Psychoanalytische Brocken. Philosophische Essays, 2016
 • Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza, 2017

Źródła internetowe:

Instytut Filozofii i Socjologii | Dybel | Instytut Filozofii i Socjologii (up.krakow.pl)

prof. dr hab. Paweł Dybel – Verso Rozwój (verso-rozwoj.pl)

Paweł Dybel – Wikipedia, wolna encyklopedia

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...