Czytelnia / Piotr Majewski

Piotr Majewski – historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych (2008–2019), obecnie w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Ukończył studia magisterskie i doktorskie z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem profesor Elżbiety Wolickiej. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, wstępów do katalogów wystaw i recenzji. Organizator i współorganizator sesji naukowych i wydarzeń kulturalnych, między innymi cyklu całorocznych otwartych wykładów z historii sztuki w Miejskiej Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Lublinie (jedenaście edycji), kurator wystaw takich jak: Puls fotografii (Lublin 2008), Lekcje z kolekcji (Lublin 2011), Tytus Dzieduszycki-Sas (Lublin 2012), [A]symetrie (Lublin 2015), Ziemski – przestrzeń (Lublin 2018). Autor monografii Malarstwo materii jako formuła „nowoczesności” (Lublin 2006), redaktor opracowań Obrazy miasta – fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki (Lublin 2010), Tytus Dzieduszycki-Sas (Lublin 2012), współredaktor monografii Grupa „Zamek” (dwa tomy: Lublin 2008, 2009), Sztuka Lublina. Od średniowiecza do współczesności (Lublin 2019). Współpracował między innymi ze „Znakiem”, z „Biuletynem Historii Sztuki”, „Formatem”, „Pamiętnikiem Sztuk Pięknych”, „Aspiracjami”, „Ikonotheką”. Odznaczony Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2018), Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2018).

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...