Czytelnia / Piotr Urbanowicz

Piotr Urbanowicz – doktorant w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego badania koncentrują się na związkach między literaturą XIX wieku, technologiami i nauką. Kieruje projektem PRELUDIUM „Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej oraz filozofii mesjanizmu (1750–1850)” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Uczestniczy w programie Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme dla doktorantów, których projekty doktorskie mają charakter interdyscyplinarny. W 2019 roku został laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Publikował między innymi w „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” i „Przeglądzie Humanistycznym”.

Źródła internetowe:

http://www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl/piotr-urbanowicz

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...