Czytelnia / Radosław Lis

Radosław Lis – doktorant w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą religii i filozofii w myśli Henriego Corbina. Autor publikacji: Roberta Musila koncepcja „człowieka bez właściwości” („Przegląd Religioznawczy” 2013, nr 1), Nimrod i „przerażenie imperium”: Antypersona („Studia Religiologica” 2013, nr 4), Prorok czasu, bóg przepowiedni. Człowiek wobec trybu czasu przeszłego przepowiedzianegoKronikach Diuny Franka Herberta („Pismo Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii” 2016, nr 1).

Źródła internetowe:

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/obrazy-boga-w-literaturze-polskiej-xx-i-xxi-wieku%2C227.html

Czytaj więcej

Twórczość