Czytelnia / Ryszard Kasperowicz

Ryszard Kasperowicz – profesor doktor habilitowany, w latach 1992–2013 pracownik Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2014 roku pracownik Zakładu Teorii Sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniami nad teorią sztuki XVIII–XIX wieku, szczególnie w Niemczech i w Anglii, a także dziejami historii sztuki i metodologią badań nad sztuką. Laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Ks. Prof. Szczęsnego Dettloffa, nagrody im. Ks. Prof. Janusza Pasierba; za książkę Zweite, ideale Schöpfung. Sztuka w myśleniu historycznym Jacoba Burckhardta (Lublin 2004) nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. Jest także autorem książek: Berenson i mistrzowie odrodzenia. Przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Be­rensona (Kraków 2001) i Figury zbawienia? Idea „religii sztuki” w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia (Lublin 2010). Autor licznych artykułów naukowych, tłumacz pism Aloisa Riegla, Aby Warburga i Jacoba Burckhardta na język polski. Ponadto członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN, wieloletni członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...