Czytelnia / Tadeusz Sucharski

Tadeusz Sucharski (ur. 1959) - historyk literatury specjalizujący się w literaturze polskiej i rosyjskiej XX wieku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie związany z Akademią Pomorską w Słupsku. 

W swoich badaniach zajmuje się zwłaszcza doświadczeniem totalitaryzmu i relacjami polsko-rosyjskimi odzwierciedlonymi w literaturze. Jest członkiem International Dostoevsky Society oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Publikował w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Rusycystycznym”, „Znaku” i „Kresach”. Współautor licznych monografii i prac zbiorowych, twórca wielu artykułów i tłumaczeń. 

Do najważniejszych publikacji książkowych autorstwa prof. Sucharskiego należą:
Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego (Lublin 2002)
Polskie poszukiwania innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji (Gdańsk 2008)
„Rozliczanie” przeszłości: relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku (Słupsk 2016)
Literatura polska z sowieckiego „domu niewoli”. Poetyka. Aksjologia. Twórcy 
(Kraków 2021)

Czytaj więcej

Twórczość