Czytelnia / Tomasz Żaglewski

Tomasz Żaglewski – kulturoznawca i autor pierwszej polskiej monografii na temat współczesnych filmowych adaptacji komiksu. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa na Poznańskim Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.

Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Mediami oraz Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej Trickster. Publikował w wielu polskich, a także międzynarodowych pismach naukowych, między innymi w: „International Journal of Comic Art”, „Journal of Graphic Novels and Comics”, „ImageText: Interdisciplinary Comics Studies”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Tekstach Drugich”, „Tekstualiach”, „Kwartalniku Filmowym” czy „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. Brał udział w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych, poświęconych tematyce komiksowo–superbohaterskiej: ImageTech: Comics and materiality (University of Florida 2018), Superheroes Beyond (The University of Melbourne 2018), International Graphic Novels and Comics Conference (Manchester Metropolitan University 2019). Jest autorem książek takich jak Kinowego uniwersum superbohaterów. Analizy współczesnego filmu komiksowego (2017) i Superkultury. Genezy fenomenu superbohaterów (2021). Do głównych zainteresowań badawczych Żaglewskiego należy przede wszystkim historia, jak również teoria narracji superbohaterskich – przede wszystkim w obrębie medium komiksowego, ale też w perspektywie badań komparatystycznych oraz transmedialnych.

Wybrana twórczość:
 

  • Prosumpcja. Pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym, 2014 (wraz z Piotrem Siudą)
  • Kinowe uniwersum superbohaterów, 2017
  • Białe Orły komiksu. Wokół polskiej specyfiki narracji superbohaterskich, w: „Teksty Drugie” 2017, nr 5
  • Superkultura. Geneza fenomenu superbohaterów, 2021

Źródła internetowe:
 

Czytaj więcejzwiń
Loading...