Czytelnia / Wacław Lewandowski 

Wacław Lewandowski – profesor doktor habilitowany, historyk literatury, edytor, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Edytor dzieł Jerzego Andrzejewskiego, Mariana Czuchnowskiego, Marii Danilewicz-Zielińskiej, Mariana Hemara, Janiny Kościałkowskiej, Bolesława Leśmiana, Józefa Mackiewicza, Tadeusza Nowakowskiego, Barbary Toporskiej.

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Józef Mackiewicz. Artyzm, biografia, recepcja, Londyn 2000 
  • „…strofy dla mew i mgieł…”. Z dziejów literatury Drugiej Emigracji (i jej relacji komunikacyjnych), Toruń 2005 
  • Oswoić Wyspy. Wielka Brytania i Brytyjczycy w piśmiennictwie polskiego wychodźstwa wojennego i Drugiej Emigracji, Toruń 2017 
  • Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia, Kraków 2020

Źródła internetowe:

https://www.human.umk.pl/wydzial/pracownicy/?eid=4749940

Czytaj więcej

Twórczość

  • Publikacje w seriach: Kwartalnik „Nowy Napis”, Biblioteka Pana Cogito, Biblioteka Krytyki Literackiej, Nowa Krytyka i Esej