Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Poeta niemodny. O twórczości poetyckiej Jana Lechonia

Spis treści:
 • Spis treści
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Jana Lechonia
 • Rozdział I Biografia poety
 • Rozdział II Poezja Jana Lechonia
  • 1. Karmazynowy poemat. Znaczenie i recepcja tomu
  • 2. Srebrne i czarne. Poezja jako wyraz rozpaczy
  • 3. Wiersze z okresu wojennego wychodźstwa i emigracji
 • Rozdział III O wybranych wierszach
  • 1. Poetyckie powitanie Niepodległej. Mochnacki
  • 2. Do Madonny Nowojorskiej. Emigrant poszukuje nadziei
  • 3. Poeta niemodny. Klasycyzm jako powinność etyczna
  • 4. Tuwim. „Już nie nam go sądzić…”
  • 5. „Bzy w Pensylwanii”, czyli omnia vanitas est
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Nota o autorze
 • Antologia
 • Karmazynowy poemat (1920)
  • Herostrates
  • Sejm
  • Polonez artyleryjski
  • Piłsudski
  • Pani Słowacka
 • Srebrne i czarne (1924)
  • *** [Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną…]
  • Toast
  • Spotkanie
  • Śmierć
  • Modlitwa
  • Na „Boskiej komedii” dedykacja
  • Proust
  • *** [O! Jak strasznie się wloką te długie godziny…]
  • *** [Co noc, gdy już nas nuda bezbrzeżna ogarnia…]
  • *** [W złotych strzępach liści drzewa nocą stoją…]
  • *** [Stargany męką straszną zapasów nierównych…]
  • Pycha
  • Lenistwo
 • Lutnia po Bekwarku (1942)
  • Na śmierć Conrada
  • Włosy Słowackiego
  • Grób Agamemnona
  • Wielkanoc
  • *** [Od żalu nie uciekniesz, nie ujdziesz goryczy…]
  • *** [To, w co tak trudno nam uwierzyć…]
 • Aria z kurantem (1945)
  • Aria z kurantem
  • Matka Boska Częstochowska
  • Wiersz mazowiecki
  • Iliada
  • Jabłka i astry
  • Męczennicy
  • Mokotowska piętnaście
  • Do Wielkiej Osoby
  • Rejtan
  • Marsz Drugiego Korpusu
  • Laur Kapitolu
  • Teatr na Wyspie
 • Marmur i róża (1954)
  • Sąd Ostateczny
  • *** [Chorału Bacha słyszę dźwięki…]
  • Rymy częstochowskie
  • Rekrutacja
 • Z wierszy rozproszonych
  • 11 listopada
  • Do Szekspira
  • Rio de Janeiro
  • Emigracja
Opis:

Choć o Lechoniu napisano już tysiące stron, a ostatnio niezwykłą popularnością cieszyły się jego pisma intymistyczne, opracowanie Wacława Lewandowskiego udowadnia, że wciąż poruszamy się wśród klisz i stereotypów, które raczej utrudniają, niż ułatwiają dostęp do skomplikowanej tkanki życia i twórczości skamandryty. Badacz z powodzeniem zagląda pod powierzchnię utartych sądów, ukazując, w jaki sposób polska krytyka i historia literatury powielały czytelnicze intuicje pierwszych odbiorców dzieł Lechonia. Opracowanie przynosi nie tylko mądre, wyważone odczytanie skomplikowanej biografii pisarza, nie tylko śmiałą, świetnie napisaną syntezę głównych kręgów twórczej aktywności poety, ale także dociekliwe, fascynujące i odkrywcze interpretacje ważnych i popularnych utworów autora Karmazynowego poematu.