13.10.2021

Historię odmieniam przez przypadki

                      Kto dziś w niebo patrzy prostopadle…
                      C.K. Norwid „Assunta”

 

Historię odmieniam przez przypadki
Mianownik niepodległość
Biernik wojnę
Narzędnik z narodem


Wołacz
zwołujący harujący wół
jęk i polot


Wołacz
ku niebu spojrzenie prostopadłe
i prosto padła z nieba na ziemię
odpowiedź
odkrzyk
okrągłe Jego Serca
O


czerwiec – lipiec 2020

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Ewa Eysymontt, Historię odmieniam przez przypadki, Czytelnia, nowynapis.eu, 2021

Przypisy

    Loading...