14.09.2021

*** [Kto kierował ręką…]

Kto kierował ręką
trzymającą ster
samolotu
by uderzyć w skałę?

 

Czy lęk konających
pędzących ku skale
nie poruszył Ciebie?

 

Czy był Ci potrzebny
ich skowyt
ich ból?

 

A przecież Jahwe
zatrzymał rękę
Abrahama
gdy miał zabić syna

 

Więc to nie Jahwe
kierował ręką 
szaleńca?

 

Czy są gdzieś bogowie
bardziej okrutni niż Jahwe? 
Gdy dusze zabitych
wstępowały w niebo
czy grały im trąby anielskie
a święty Piotr
lał łzy strumieniem
złorzecząc Bogu?

 

Czy patrzysz na to zbocze
na którym leżą
rozrzucone ochłapy ludzkie?
Co dałeś im w zamian?

 

- - - - - - - - - - - - - -
Nie pytaj głupcze - 
tylko cisza wkoło!

 

 

28.03.15 

Wiersz z cyklu Widzenie nieba.   

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Kazimierz Sopuch, *** [Kto kierował ręką…], Czytelnia, nowynapis.eu, 2021

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...