04.11.2021

Nowy Napis Co Tydzień #125 / Konstelacje i korekty

Konstelacje krytyczne to niezwykle intrygujący projekt badawczy – z jednej strony możemy spojrzeć na niego jako na klasyczne badanie historii recepcji czy też historii krytyki literackiej. Zachodzi tutaj jednak pewna korekta, pewne przesunięcie. […]To pojęcie konstelacji nieco zaburza nam albo właśnie koryguje przedmiot badań […], uwaga zostaje przekierowana z samego dzieła literackiego na krytykę jako taką. I w tym sensie w Konstelacjach krytycznych mamy do czynienia ze ściśle metakrytyczną refleksją.

 opowiada o książce Zuzanna Sala.

Więcej w nagraniu.

 

Konstelacje krytyczne. Tom I: Teorie i praktyki. Tom II: Antologie, red. Dorota Kozicka, Katarzyna Trzeciak, Monika Świerkosz, Universitas, Kraków 2021.

 

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Zuzanna Sala, Konstelacje i korekty, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 125

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...