Czytelnia / Małgorzata Peroń

fot. Iwona Grabska-Gradzińska

Małgorzata Peroń (ur. w 1983 w Poniatowej) - w 2007 roku obroniła pracę magisterską Ślad dłoni szukający… Posągi, kamienie kształty w poezji Zbigniewa Herberta w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w 2010 roku obroniła pracę magisterką Sztuka Włoch w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza jako wyraz podglądów na estetykę i historię na kierunku historia sztuki (KUL). Od 2009 pracuje w Katedrze Krytyki Literackiej Instytutu Literaturoznawstwa KUL na stanowisku adiunkta. W 2013 roku uzyskała tytuł doktora literaturoznawstwa na podstawie rozprawy Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza Stanisława Pasierba wobec sztuk wizualnych (2015, Wydawnictwo KUL).

Do głównych obszarów badawczych należą: twórczość Zbigniewa Herberta, ks. Janusza S. Pasierba, literatura i krytyka polska po roku 1989. Badania prowadzone są pod kątem związków literatury i sztuki, zarówno w tradycyjnym rozumieniu, jakim jest intertekstualność jak i  nowych zjawisk w literaturze i kulturze (wizualność, cyberpoezja, książka artystyczna).

Od 2010 roku jest współredaktorem serii pisane, czytane (z prac Katedry Krytyki Literackiej KUL), w ramach której opublikowane zostały dwie książki: Czytanie współczesności 1 oraz Czytanie współczesności 2. Jest organizatorką konferencji naukowych, związanych z najnowszymi zjawiskami w literaturze polskiej. Od 2007 roku związana z Warsztatami Herbertowskim. Od 2019 roku uczestniczy w pracach Rady Programowej Instytut Literatury. Od 2014 roku współtworzy Akademię Młodych Humanistów – pierwszy w Polsce projekt tutoringu uniwersyteckiego. W 2016 roku została odznaczona „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za zasługi dla oświaty i wychowania. W 2018 roku została odznaczona brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prowadzi zajęcia na kierunku filologia polska i humanistyka cyfrowa, jest koordynatorem specjalizacji Krytyka Literacka i Artystyczna. Prowadzi zajęcia z nauczania języka polskiego jako obcego.

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Czytanie współczesności (wraz z Małgorzatą Łukaszuk), Lublin, 2010 
  • Plastyczna mapa świata: poezja ks. Janusza Pasierba wobec sztuk wizualnych, Lublin, 2015 

Źródła internetowe:

http://pracownik.kul.pl/malgorzata.peron
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/540
https://www.poczytaj.pl/ksiazka/czytanie-wspolczesnosci-malgorzata-peron,200434

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...