Czytelnia / Małgorzata Peroń

Małgorzata Peroń – Historyk literatury, historyk sztuki i krytyk literacki. Studia w zakresie filologii polskiej ukończyła w 2007 roku. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. Małgorzaty Romany Łukaszuk-Piekary. Była to rozprawa poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta – Ślad dłoni szukający… Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2010 uzyskała na KUL tytuł magistra historii sztuki, broniąc rozprawy poświęconej sztuce Włoch w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Doktorat obroniła w 2013 roku. Publikowała między innymi  „Rzeczpospolitej”, „Rocznikach Humanistycznych” i „Colloquia litteraria".

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Czytanie współczesności (wraz z Małgorzatą Łukaszuk), Lublin, 2010 
  • Plastyczna mapa świata: poezja ks. Janusza Pasierba wobec sztuk wizualnych, Lublin, 2015 

Źródła internetowe:

http://pracownik.kul.pl/malgorzata.peron
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl/article/view/540
https://www.poczytaj.pl/ksiazka/czytanie-wspolczesnosci-malgorzata-peron,200434

 

Czytaj więcej