16.03.2023

Nowy Napis Co Tydzień #194 / Nagroda Literacka Skrzydła Dedala

Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej Skrzydła Dedala za lata 2020, 2021 i 2022 odbędzie się w środę 22 marca w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Laureatami Nagrody zostali odpowiednio: Małgorzata Musierowicz, Jan Tomkowski i Piotr Wierzbicki.

Uroczystość zostanie zorganizowana we współpracy jury nagrody z dyrektorem Biblioteki Narodowej Tomaszem Makowski. 

Biblioteka Narodowa ustanowiła Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala w 2015 roku. Wyróżnienie to jest co roku przyznawane pisarzom za książkę lub całokształt twórczości w dziedzinie literatury pięknej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy, krytyki literackiej, artystycznej, historii oraz szeroko rozumianej problematyki społecznej. W ocenie jury brane są pod uwagę istotne walory poznawcze twórczości nominowanych autorów, a także niekonwencjonalność sądów, opinii, odwaga i precyzja myśli oraz piękno słowa. 

Nagroda nawiązuje do idei Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, przyznawanej w latach 1985-1989 przez Komitet Kultury Niezależnej, a następnie w latach 1995-2008 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (Ossolineum) i w latach 2010–2012 przez Bibliotekę Narodową. Laureat Nagrody otrzymuje list gratulacyjny oraz ufundowaną przez Bibliotekę Narodową nagrodę pieniężną. 

W skład powołanego przed dyrektora Biblioteki Narodowej jury nagrody wchodzą obecnie: prof. Włodzimierz Bolecki (przewodniczący), prof. Tomasz Bocheński, Antoni Libera i o. Janusz Pyda OP.

Wcześniej Nagrodę Literacką Skrzydła Dedala otrzymali: Przemysław Dakowicz (2015), ex aequo Marta Kwaśnicka oraz Renata Lis (2016), prof. Andrzej Nowak (2017), Wojciech Tomczyk (2018) oraz prof. Piotr Nowak (2019).

źródło: Rynek-Ksiazki.pl

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, Nagroda Literacka Skrzydła Dedala, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2023, nr 194

Przypisy

    Loading...