Czytelnia / Redakcja NNCT

„Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” powstał, aby prezentować czytelnikom szeroki pejzaż współczesnej literatury niekomercyjnej.

Za sprawą towarzyszącej kwartalnikowi krytycznoliterackiej serii wydawniczej, cyklicznie publikowanych tekstów z gatunku ars poetica i bieżącej działalności krytycznej chcemy poszerzać krąg czytelników kompetentnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich, a także stale poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Innymi słowy – stwarzać czytelnikowi okazje do pełnego przyjemności odkrywania głębszych sensów kultury.

Portal „Nowy Napis” jest internetowym uzupełnieniem papierowego kwartalnika. Publikujemy eseje, recenzje nowości książkowych, a także filmy wideo: wywiady z twórcami, omówienia, debaty, nagrania poetów czytających wiersze i opowiadających o swojej twórczości.

Nasz portal to także internetowa encyklopedia. Można w niej znaleźć biogramy pisarzy i poetów, opracowania ich twórczości, a nawet wybrane dzieła literackie i krytycznoliterackie. Internetowe repozytorium tekstów powiększa się z tygodnia na tydzień. Na zainteresowanych literaturą czekają także szczegóły dotyczące kolejnych numerów kwartalnika „Nowy Napis. Liryka, epika, dramat” oraz wybrane książki i artykuły opublikowane w serii „Biblioteka Pana Cogito”. 

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...