05.10.2023

Nowy Napis Co Tydzień #223 / OŚWIADCZENIE DYREKTORA INSTYTUTU LITERATURY

W związku z pytaniami od Red. Grzegorza Nurka z „Gazety Wyborczej”, przesłanymi w dniu 4 października 2023 roku, informuję, że pomimo wysłania do Pana Redaktora dzień później informacji, że odpowiedzi będą przygotowane w trybie wcześniejszym niż wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej, Pan Grzegorz Nurek, zasłaniając się brakiem kontaktu z mojej strony, 6 października opublikował w „Gazecie Wyborczej” tekst pod tytułem „Molestowanie i przemoc w Instytucie Literatury? Dyrektor instytucji zapowiada kroki prawne wobec autorki artykułu w «Dialogu Puzyny» i «Krytyce Politycznej»”, w którym podał nieprawdziwe informacje.

W związku z tym oraz innymi pomówieniami publikowanymi w prasie i mediach społecznościowych oraz pytaniami dziennikarzy, informuję, co następuje:

1) Stanowczo zaprzeczam zarzutom dotyczącym mobbingu oraz molestowania w Instytucie Literatury, jak również innym fałszywym zarzutom sformułowanym w artykule Pani Tosiek.

2) W Instytucie Literatury istnieje procedura antymobbingowa oraz procedura postępowania ze skargami i wnioskami, a wszyscy pracownicy instytucji zostali z nią zapoznani (Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa oraz procedura postępowania ze skargami i wnioskami). Od początku istnienia Instytutu nie odnotowano skargi tego typu.

3) Poprzednie oświadczenie (z dnia 2.10.2023 roku, które pojawiło się na stronie Instytutu Literatury) oznacza, że będę występował do sądu w obronie swojego dobrego imienia, zarówno jako osoba fizyczna, Józef Maria Ruszar, jak i dyrektor publicznej instytucji kultury, którą jest Instytut Literatury. Dotyczy to zarówno Autorki nierzetelnego artykułu (w którym nie pojawia się ani jedno nazwisko), jak i mediów, które powielają niesprawdzone informacje.

4) W sprawach przeprowadzanych kontroli i audytów z jednostki nadrzędnej informuję, że Instytut Literatury podlega corocznemu audytowi finansowo-księgowemu, a w roku 2022 została przeprowadzona kontrola na podstawie art. 25 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2021 roku. Wszystkie uwagi pokontrolne zostały odpowiednio uwzględnione.

Informuję wszystkich zainteresowanych, że została przeciwko mnie zorganizowana zmasowana akcja zniesławiająca, w której biorą udział „Dialog Puzyny”, „Krytyka Polityczna”, „Gazeta Wyborcza”, a także określone środowiska aktywne w mediach społecznościowych. Pragnę zwrócić uwagę, że zaledwie kilka dni po ukazaniu się internetowej wersji artykułu Pani Tosiek nawet Wikipedia zamieściła o nim informację w moim biogramie. To znamienne, skoro na sprostowanie mojej daty urodzenia parę lat temu musiałem czekać kilka tygodni.

dr hab. Józef Maria Ruszar

Dyrektor Instytutu Literatury

 

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, OŚWIADCZENIE DYREKTORA INSTYTUTU LITERATURY, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2023, nr 223

Przypisy

    Loading...