17.12.2020

Nowy Napis Co Tydzień #080 / Zbrodnia bez kary

Polecamy książkę Zbrodnia bez kary. Grudzień ’70 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę Piotra Brzezińskiego, Roberta Chrzanowskiego i Anny Nadarzyńskiej-Piszczewiat.

Książka jest próbą najnowszego spojrzenia na grudniową tragedię w Gdyni. Zawiera informacje na temat życia codziennego w mieście w latach 60., szczegółowy opis przebiegu gdyńskiego Grudnia ’70 i represji, które spadły na jego uczestników. Autorzy analizują też postulaty gdyńskich robotników i opisują losy członków Głównego Komitetu Strajkowego dla miasta Gdyni – pierwszego w historii PRL niezależnego od władz komitetu robotniczego, będącego protoplastą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 r. Opisują problem systematycznego zakłamywania pamięci Grudnia przez komunistów, walkę gdynian o godne uczczenie ofiar masakry oraz przebieg śledztwa i procesu osób odpowiedzialnych za tę zbrodnię. Książka zawiera około trzystu fotografii i sto dokumentów. Autorzy – z pomocą rodzin ofiar Czarnego Czwartku – zamieścili fotografie większości ofiar. Są to często ich ostatnie zdjęcia. Pokazują młodych, wchodzących w życie ludzi, którzy nagle zostali zamordowani.

Autorzy publikacji to trójka pracowników gdańskiego oddziału IPN (pionu naukowego oraz archiwalnego): Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski oraz Anna Nadarzyńska-Piszczewiat.

Prof. dr hab. Jerzy Eisler:

Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski i Anna Nadarzyńska-Piszczewiat postanowili zająć się bliżej przebiegiem i następstwami Grudnia ’70 w Gdyni i tym samym pójść tropem przed laty przetartym przez, zmarłą przedwcześnie, Wiesławę Kwiatkowską. Oczywiście – głównie, choć nie wyłącznie za sprawą materiałów przechowywanych w gdańskim IPN – dysponowali oni bez porównania szerszą niż Wiesława Kwiatkowska bazą źródłową. Dotyczyło to także lub może przede wszystkim ogromnego materiału ikonograficznego, dzięki wykorzystaniu którego ich książka nabrała charakteru wydawnictwa albumowego. Ale młodzi historycy nie ograniczyli się jedynie do ikonografii. Przygotowali podzielony na kilka części autorski tekst merytoryczny, oparty na własnych badaniach źródłowych przeprowadzonych przede wszystkim w Archiwum IPN, a także w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz w Archiwum Akt Nowych. Obficie korzystali również z memuarystyki i zbiorów relacji, a nawet sami w ograniczonym stopniu je wywoływali, przeprowadzając rozmowy ze świadkami i uczestnikami opisywanych wydarzeń.

Dr Janusz Marszalec:

Z wielkim uznaniem przyjmuję inicjatywę wydania albumu o Grudniu ’70 w Gdyni, ciesząc się jednocześnie, że koncepcja tego wydawnictwa różni się zupełnie od dzieła wydanego w zeszłym roku, a dotyczącego gdańskiej odsłony tego dramatu. Grudzień 1970 był tak ważnym wydarzeniem w dziejach Polski, zwłaszcza Gdyni i Gdańska, że poszerzenie grona profesjonalnie badających ten temat należy uznać za przełamanie zamkniętego kręgu osób, które od lat wypowiadają się na temat Grudnia, choć zamknęli już badania własne nad tym tematem. Publikację tę uważam za niezwykle pożyteczną ze względów społecznych jak i naukowych, a do tego rzetelnie przygotowaną przez Autorów. [...] Album – dzięki swej syntetyczności stanie się z pewnością podręcznym materiałem, który będą wykorzystywali wszyscy potrzebujący skrótowej i dobrze napisanej informacji o Grudniu (w tym uczniowie). 

Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Anna Nadarzyńska-Piszczewiat, Zbrodnia bez kary. Grudzień ’70 w Gdyni. Przebieg wydarzeń, represje, walka o prawdę, Oficyna Verbi Causa, Gdynia 2010.

Okładka książki "Zbrodnia bez kary"

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Wydanie zbiorowe, Zbrodnia bez kary, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 80

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...