21.01.2021

Nowy Napis Co Tydzień #084 / Kazania z Pentling 

 

Dlaczego w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
lektor czyta list świętego Pawła do Galatów – tak jakby był aniołem? 
Nie jest nawet jednym z wyróżnionych mieszkańców Galacji ten naj- 
zwyklejszy, niejasnogórski szesnastolatek na późnogalackim ołtarzu. 

 

 

Dlaczego w uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi bezbarwnie powta- 
rza się to samo? Lektor czyta list świętego Pawła do Galatów – z tru- 
dem, jakby czytał wiersze takie, jak Nähe des Geliebten – Goethego? 
O ile mi wiadomo, nie ma w liście do Galatów niczego z ducha Nähe 

 

 

des Geliebten, co więcej – list do Galatów nie wymaga wizjonerstwa 
Nähe des Geliebten. Nie, nie grzeszę takimi słowami; nie tylko dlate- 
go, że nie jestem katolickim intelektualistą. Oto słowa księdza Tadeu- 
sza Knuta: „z punktu widzenia literackiego list nie oddaje pełni umie- 

 

 

jętności, talentu pisarskiego Pawła”. A dalej „treścią podobny jest do 
Listu do Rzymian, formą natomiast nie dorównuje mu”. To nie są ży- 
dowskie szkice piórkiem, nie ma w nich lekkości Moliera i święty nie 
musi zaraz dysponować talentem na jego miarę. Owszem, rozegzalto- 

 

            5? 

 

wany 
nasto 

 

 

latek zawsze odczyta List do Galatów niczym Nähe des Geliebten (si- 
ła i magia ołtarza), to jednak nie zwalnia nas z obowiązku ostrożności 
(nie znam współczesnych nastolatków, którzy potrafiliby – umiejętnie 
rozróżniać aspirację materialną i aspirację metafizyczną; przy sarmac- 

 

6? 

 

kiej hałdzie czy 
jest to: w ogóle, 

 

    możliwe). 

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Karol Samsel, Kazania z Pentling , „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 84

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...