Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / „Jeśli mi słowo bić przestanie, co mi po sercu”. O twórczości Kazimierza Wierzyńskiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów tytułów dzieł Kazimierza Wierzyńskiego
 • Rozdział I. Jedno życie czy kilka egzystencji? Zarys biografii Kazimierza Wierzyńskiego
 • Rozdział II. Poeta dwukrotnie urodzony Zarys twórczości 1919–1969
 • Rozdział III. Wiersze ze słów, którym poeci poświęcają życie Interpretacje wybranych utworów
  • Braterska więź człowieka ze światem przyrody. Tryptyk (Wiosna i wino 1919)
  • Dramat wewnętrzny romantycznego marzyciela. Lord Jim (Kurhany 1938)
  • Powrót do źródeł liryki. Koncert zimowy (Korzec maku 1951)
  • Los Orfeusza. Nowe życie (Sen mara 1969)
  • Obrona miłości jako sensu życia. Adwokat (Sen mara 1969)
 • Bibliografia
 • Nota edytorska
 • Nota o autorce
 • Antologia
  • Wiosna i wino (1919)
  • Wróble na dachu (1921)
  • Wielka Niedźwiedzica (1923)
  • Pamiętnik miłości (1925)
  • Laur olimpijski (1927)
  • Rozmowa z puszczą (1929)
  • Pieśni fanatyczne (1929)
  • Gorzki urodzaj (1933)
  • Wolność tragiczna (1936)
  • Kurhany (1938)
  • Ziemia-Wilczyca (1941)
  • Róża wiatrów (1942)
  • Krzyże i miecze (1946)
  • Korzec maku (1951)
  • Siedem podków (1954)
  • Tkanka ziemi (1960)
  • Kufer na plecach (1964)
  • Czarny polonez (1968)
  • Sen mara (1969)
Opis:

Dziś, gdy po ponad pięćdziesięciu latach, jakie upłynęły od śmierci poety, ponownie odczytujemy w kraju jego wiersze na tle dokonań innych autorów, nasuwa się konkluzja, że sygnatura „Kazimierz Wierzyński” słusznie kojarzy się wielu odbiorcom poezji z jednym
z najwybitniejszych nowoczesnych liryków, obrońcą zbiorowej tożsamości kulturowej i pamięci, a zarazem rzetelnym artystą, który władając po mistrzowsku wielobarwną skalą ludzkich uczuć, jako „jeden z nas” nie tylko zmagał się z condition humaine, z losem ludzkim, ale też walczył o los godny człowieka. Wyrażał artystycznym słowem pełnię dramatycznego doświadczenia jednostki, żyjącej w burzliwej epoce, uwikłanej w świat wielkomiejskiej cywilizacji, natury, kultury i historii, oscylującej między miłością i rozpaczą, radością i smutkiem, zwątpieniem i nadzieją, lękiem przed śmiercią i pragnieniem wieczności.

BIBLIOTEKA KRYTYKI LITERACKIEJ KWARTALNIKA „NOWY NAPIS”
RADA NAUKOWA: Marian Kisiel, Wojciech Kudyba, Józef Maria Ruszar
RECENZJA NAUKOWA: Wojciech Ligęza, Paweł Tański
AUTOR: Jolanta Dudek
REDAKCJA: Elżbieta Zarych
KOREKTA: Klaudia Kruczek, Aleksandra Luberda
PROJEKT TYPOGRAFICZNY: Marcin Bruchnalski
OKŁADKA: Aurelia Milach
SKŁAD I ŁAMANIE: Alicja Stępniak

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Loading...