Czytelnia / Jolanta Dudek

Jolanta Dudek – teoretyczka literatury, literaturoznawczyni. Profesor zwyczajna na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie w Oxfordzie. Od 2006 roku kieruje Ośrodkiem Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada na Wydziale Polonistyki UJ. Jest redaktorem naczelnym anglojęzycznego czasopisma naukowego „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”. W maju 2015 roku została wybrana prezesem Polskiego Towarzystwa Conradowskiego (PTC).

Twórczość:

Publikacje naukowe:

  • Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951–1969, Kraków 1975
  • „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”. Europejskie korzenie poezji Czesława Miłosza, Kraków 1991
  • The Poetics of William Butler Yeats and Kazimierz Wierzyński. A Parallel, 1993
  • Poeci polscy XX wieku, Kraków 1994
  • Poetyka Williama Butlera Yeatsa i Kazimierza Wierzyńskiego. Paralela2001
  • Poezja polska XX wieku wobec tradycji, Kraków 2002
  • Granice wyobraźni, granice słowa. Studia z literatury porównawczej XX wieku, Kraków 2008
  • Miłosz wobec Conrada 1948–1959, Kraków 2015

Źródła internetowe: 

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/liryka-i-fenomenologia%2C30.html

http://www.ktl.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-jolanta-dudek

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...