Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Niezależność i powinność. Szkice krytycznoliterackie

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów publikacji Tomasza Burka
 • Niezależność i powinność O twórczości krytycznoliterackiej Tomasza Burka (Krzysztof Krasuski)
 • Rozdział I
  • Genealogia i biografia
 • Rozdział II
  • Okolice olśniewającego debiutu
 • Rozdział III
  • Mit powieści 
 • Rozdział IV
  • Brzozowski i inni
 • Rozdział V
  • Powinności krytyczne
 • Rozdział VI
  • Literackie sympatie Tomasza Burka. O Niewybaczalnych sentymentach
 • Rozdział VII
  • Koncepcja wspólnoty według Tomasza Burka 
 • Rozdział VIII
  • Tomasz Burek, czyli niezależność krytyki. O Dzienniku kwarantanny
 • Bibliografia (wybór)
 • Nota bibliograficzna
 • Nota o autorze
 • Antologia
 • „Linia wierności”. O krytyce literackiej Tomasza Burka (Łukasz Kucharczyk)
Opis:

Powinienem nazwać Tomasza Burka księciem niezłomnym krytyki, gdyż był jednym z nielicznych czołowych pisarzy polskich zdecydowanie broniących religijnych fundamentów naszej kultury, uczciwości myślowej i tej zwyczajnie ludzkiej; pozostał wierny najlepszym tradycjom narodowym oraz sprawdzonym wartościom uniwersalnym.

Krzysztof Dybciak

Tomasz Burek zawsze przenosił wzrok nad pyłem nieistotności ku temu, co istotne.

Adrian Gleń

Tomasz Burek należy do nadzwyczaj rzadkiego dziś „gatunku” krytyków, którzy dopracowali się własnego poglądu na literaturę oraz wyrazistych i stanowczo formułowanych kryteriów jej oceny. To właśnie czyni lekturę jego esejów […] czynnością nie tylko nader pożyteczną (bo wydatnie pomnażającą naszą dotychczasową wiedzę), ale i silnie inspirującą do dalszych przemyśleń i sporów czy rozwinięć.

Ryszard Nycz

Tomasz Burek jest jednym z najbardziej osobnych polskich krytyków literackich. I jednym z najważniejszych. Dla mnie najważniejszym. Takim, na którego książki czeka się z niecierpliwością i którego opinii wysłuchuje się z największą uwagą i skupieniem.

Maciej Urbanowski

Loading...