Czytelnia / Tomasz Burek

(ur. 1938, zm. 2017) – polski krytyk literacki, historyk literatury, eseista. Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1961 roku systematycznie współpracował z „Twórczością”. Współpracował z wychodzącymi poza cenzurą czasopismami: „Nowy Zapis”, „Kultura Niezależna”, „Almanach Humanistyczny” oraz londyńskim „Pulsem”. W latach 1968–1970 współredagował periodyk literacki „Orientacja”, w 1972 roku „Nowy Wyraz” (był zastępcą redaktora naczelnego). W 1970 roku podjął pracę naukową w Instytucie Badań Literackich PAN. W 1980 roku obronił pracę doktorską „Krytyka literacka w dwudziestoleciu międzywojennym” i został zatrudniony w IBL jako adiunkt.

Twórczość:

Proza:

  • Zamiast powieści, Warszawa, 1971
  • Dalej aktualne, Warszawa, 1973
  • Jaka historia literatury jest nam potrzebna? Warszawa, 1979
  • Żadnych marzeń, 1989
  • Dzieło niczyje Kraków, 2001
  • Dziennik kwarantanny, Warszawa, 2001
  • Niewybaczalne sentymenty, Warszawa, 2011

Źródło internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Burek

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...